Elevhälsa

> Ladda hem Elevhälsans förebyggande arbete
> Ladda hem skolans Likabehandlingsplan

Kontaktpersoner:

Skolläkare – Kersti Strömblad
Skolsköterska – Inga-Lill Ellner
Kurator – Agnieszka Zysk Wisniewski
Skolpsykolog – Tillsätts inom kort
Specialpedagog – Petra Hedman Eliasson
Studie- och yrkesvägledare – Jessica Thorell
Rektor – Solange Murphy

Top