Månad: oktober 2014

Modiga elever!

Eleverna och föräldrarna på Carlgrenska är nog bland de modigaste jag vet. Framför allt eleverna har vågat ta steget fullt ut och gå på ett gymnasium som fortfarande är i sin uppstartsfas. Det innebär att de får vara med och

Top