Elevhälsa

> Ladda hem Elevhälsans förebyggande arbete
> Ladda hem skolans Likabehandlingsplan

Kontaktpersoner:

Skolsyster – Inga-Lill Ellner. Inga-Lill arbetar 1 onsdag i månaden, information om dagar läggs upp på Schoolsoft.
Kurator – Helene Tiedermann. Helene arbetar alla tisdagar 13.00-16.00.
Skolpsykolog – Kontakt sker genom rektor.
Skolläkare – Kontakt sker genom rektor

Studie- och yrkesvägledare – Jessica Thorell
Rektor – Solange Murphy

Top