Kvalitetsarbete

> Ladda hem Carlgrenskas systematiska kvalitetsarbete

Synpunkter och klagomål hänvisas i första hand till klassföreståndarna och i andra hand till rektor.
Därefter till styrelsen.

Top