Program

Watercolor_Mixing_Chart_Stock_by_ekoh_stock
Waldorf – Estet

Har du ett intresse för bild, form och design? Då är den här inriktningen något du kan söka. Efter avslutad utbildning kan du bli t.ex. konstnär och designer men du får även allmän behörighet att söka till Universitet och Högskola.

För att vara behörig att söka till denna gymnasieinriktning måste du ha minst betyget E i tolv, ämnen och svenska, engelska och matematik, bild och musik måste finnas med bland dessa. Du måste också delta i en workshop på skolan under vårterminen innan du ska börja hos oss.

Waldorf – Natur

Den här inriktningen kan du söka om du har ett större intresse för naturämnena, kemi, fysik och biologi samt för matematik. Men även om du gillar samhällsvetenskapliga ämnen och konstnärliga. Med individuella valen Matematik 4 och Fysik 2 får du efter avslutad utbildning full behörighet till Universitet och Högskola och kan du t.ex. läsa vidare till civilingenjör och läkare.

För att vara behörig att söka detta program måste du ha minst betyget E i tolv ämnen och svenska, engelska, matematik, biologi, fysik och kemi måste finnas med bland dessa. Du måste också delta i en workshop på skolan under vårterminen innan du ska börja hos oss.

Waldorf på Carlgrenska
Eftersom Carlgrenska är ett litet gymnasium där det finns goda möjligheter att individanpassa programmet är det lätt att som estetelev utöka sin utbildning och läsa en kurs biologi eller kemi som utökad kurs. En naturelev som gärna vill ha mer konstnärligt kan som individuellt val välja ytterligare estetiska ämnen eller mer konsthantverk.

Du hittar poängplaner här:

Carlgrenska-Poängplan

Top